ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองแห่งความสุข " The Land of Happiness " เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งวัฒนธรรม และเมืองแห่งอาหารเลิศรส ที่นี่สายน้ำจะไหลไปอย่างช้า ๆ ให้ท่านได้สัมผัสกับความสุข ความสดชื่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าท่านจะมาพักผ่อน เป็นครอบครัว มาเป็นหมู่คณะ มาสัมมนา , ศึกษาดูงาน , Boat-Rally , Wall-Rally , แรลลี่-work shop หรือจะมาจัดเลี้ยง ให้เราได้ดูแลท่านและคณะในวันแห่งความสุขนี้นะครับ อัมพวา
พาเที่ยว

เกิดขึ้นจากกลุ่มคนท้องถิ่นรุ่นใหม่ โดยเป็นคนพื้นเพสมุทรสงครามแต่กำเนิด ที่มีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดจึงคิดอยากที่จะเผยแพร่ศิลปะ วัฒณธรรม อาหารการกิน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คน ในจังหวัดให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นด้วยใจที่รักในงานบริการและการต้อนรับในแบบเป็นกันเอง เสมือนกับนักท่องเที่ยวเป็นญาติคนหนึ่งที่มาเยี่ยมเยือนถึงเรือนชาน........และด้วยรีสอร์ทที่พักบรรยากาศดี อิงแอบ ต้นไม้ และสายน้ำ ในแบบวิถีชีวิตริมน้ำ ชาวอัมพวา ซึ่งอยู่ในกิจการเครือของอัมพวาพาเที่ยวเอง ประกอบกับประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในากรเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และในการจัดทัวร์ท่องเที่ยวแบบครอบครัว หรือหมู่คณะ ทัศนศึกษา ดูงาน สัมมนา รวมถึงกิจกรรมกลุ่ม Wall Rally ทำให้ท่านมั่นใจ และวางใจได้ว่า "การเดินทางของท่าน และคณะในครั้งนี้
จะเต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้ม เพราะที่นี่คือ
​เมืองแห่งความสุข The Land of Happiness"
ดูหิ่งห้อย

หิ่งห้อยชอบอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้ หรือตามพื้นที่ชุ่มชื้นใกล้หนองน้ำ หรือลำธารที่มีน้ำใสสะอาดในเวลากลางวันหิ่งห้อยจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามพงหญ้าหรือวัชพืช

อ่านต่อ >>
ปลูกป่าชายเลน

การปลูกป่าชายเลน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน รวมทั้งเป็นการป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม และอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ 

อ่านต่อ >>
ไปโบสถ์คริสกันมา

วันนี้จะพามาเที่ยวอาสนวิหารแม่พระบังเกิด โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 ใช้เวลาสร้างถึง 6 ปี


อ่านต่อ >>
ประเพณีลอยกระทงสาย

ประเพณีลอยกระทงสายเป็นประเพณีเฉพาะท้องถิ่นของชาวจังหวัดตาก ซึ่งโดยทั่วไปการลอยกระทงไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันสวยงามมาก

อ่านต่อ >>
ข่าวสาร ทั้งหมด
บมจ. ประกันคุ้มภัยโบสถ์ในต้นไม้เตาตาหวานตักบาตรยามเช้าเที่ยวล่องเรือนวดพายเรือภาพเก็บตก ทั้งหมด
Copyright by amphawatravel.com
Engine by MAKEWEBEASY